MSÜ 2021 Başvuru Tarihi

0
1619

MSÜ 2021 Başvuru Tarihi

MSÜ 2021 başvuru tarihi ne zaman ? İşte 2021 msü başvuru tarihi…
Milli Savunma Üniversitesi Askeri Öğrenci Adayı Belirleme Sınavı (2021 msü başvuru tarihi) hakkında tüm detaylar haberimizde. 2021 MSÜ başvuruları 7 Ocak – 10 Şubat tarihleri arasında alındı. Peki MSÜ başvuru 2021 tarihi ne zaman? 2021 yapılacak olan MSÜ sınavı için son şans olan 2021 msü başvuru tarihi haberimizin devamında.. 2021 ücreti 150,00 TL olan geç başvuru ücreti MSÜ başvuru kılavuzunda yer alan bankalara yatırılmıştı. Sınav ücreti aynı gün ödenmişti. İşte msü 2021 başvuru tarihine dair detaylar…

2021 MSÜ BAŞVURU TARİHİ NE ZAMAN?

2021 MSÜ başvuruları 27 Ocak ile 23 Şubat 2021 tarihleri arasında gerçekleştirilecektir. ÖSYM’nin Aday İşlemleri Sistemi AİS internet adresi üzerinden başvurular yapılacaktır. Normal süresi içerisinde 2019 MSÜ başvuru yapamayan adaylar 25 Şubat 2020’de başvuru yapmışlardı. Bu sene yine Ocak ve Şubat ayları 2021 yılında yapılacaktır.

MSÜ 2021 SINAVI NE ZAMAN YAPILDI?

MSÜ (Milli Savunma Üniversitesi) sınavı 4 Nisan 2021 Pazar günü yapılacaktır. Sınav süresi 135 dakika olarak düşünülmektedir.

 

MSÜ BAŞVURU ŞARTLARI NEDİR?

1) Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak (Çifte vatandaşlığı olan adaylar sınava başvurabilirler

ancak, Harp Okulları/Astsubay Meslek Yüksekokullarından mezun olacakları tarihe kadar diğer

vatandaşlıklarından vazgeçmeleri gerekeceğini göz önünde bulundurmalıdırlar.),

2) Harp Okullarına (HO) kadın ve erkek, Astsubay Meslek Yüksekokullarına (Asb. MYO)

sadece erkek öğrenci alınacaktır.

3) Gün ve aya bakılmaksızın Harp Okulları için en fazla 20 (yirmi) yaşında olmak (01 Ocak

2000 ve sonrası doğumlu), Astsubay Meslek Yüksekokulları için en fazla 21 (yirmibir) yaşında olmak. (01

Ocak 1999 ve sonrası doğumlu) Yaş hesabı, içinde bulunulan yıldan doğum yılı çıkarılarak hesap edilecektir.

Çıkarma işlemi sonucunda elde edilen rakam Harp Okulları için 20, Astsubay Meslek Yüksekokulları için 21

ve daha küçük olmalıdır. Kadın öğrenciler, sadece Harp Okullarına (HO) alınacağından kadın

öğrencilerin, en fazla 20 (yirmi) yaşında olmaları (2000 ve sonrası doğumlu) gerekmektedir.

4) Lise ve dengi okullarda öğrenciliği devam edenler için 2020 yılında Harp Okulları ve

Astsubay Meslek Yüksekokullarının kesin kayıt işlemlerinin son tarihine kadar mezun olmak veya dönemine

bakılmaksızın 2018 ve 2019 yılında mezun olmak (Daha önceki yıllarda mezun olanlar başvuramazlar.),

2017 yılı ve öncesi bir ortaöğretim kurumundan mezun olanların başvuru yapmaları sistem

tarafından engellenecektir (MEB e-Okulda birden fazla ortaöğretim bilgisi olup bunlardan herhangi biri 2017

ve öncesi mezun durumda olanlar dâhil).

Lise ve dengi okulların tamamından bu maddede belirtilen tarihlerde mezun olan/mezun olabilecek

tüm adayların başvuru yapmalarında herhangi bir engel bulunmamaktadır.

5) Harp Okulları ve Astsubay Meslek Yüksekokullarına başvuru için Ölçme, Seçme ve Yerleştirme

Merkezi (ÖSYM) Başkanlığınca 14 Haziran 2020 tarihinde yapılacak 2020 Milli Savunma Üniversitesi Askeri

Öğrenci Aday Belirleme Sınavına (2020-MSÜ) katılmış ve bu sınavdan Milli Savunma Bakanlığınca

belirlenecek olan çağrı taban puanı almış olmak,

6) ÖSYM Başkanlığınca 14 Haziran 2020 tarihinde yapılacak 2020 Milli Savunma Üniversitesi Askeri

Öğrenci Aday Belirleme Sınavına (2020-MSÜ) katılan adaylar, Harp Okulları ve Astsubay Meslek

Yüksekokulları tercihlerini, 01 -26 Haziran 2020 tarihleri arasında

https://personeltemin.msb.gov.tr internet adresine girerek yapmaları gerekmektedir (Belirtilen süre

içerisinde internet sitesi üzerinden tercihini yapmayan adaylar, 2’nci seçim aşamalarına

çağrılmayacaklardır.).

7) Aday yerleştirme işlemlerine esas olmak üzere;

a) Astsubay Meslek Yüksekokulları için ÖSYM Başkanlığınca 27 Haziran 2020 tarihinde

yapılacak 2020-YKS Temel Yeterlilik Testi (TYT)’ne katılmış (2019-YKS TYT sınavına girmiş, 200 ve

üzerinde puan almış adaylar, 2020-YKS TYT oturumuna katılmayabilirler ancak, MSÜ teklifi doğrultusunda

MSB’nin bir taban puan belirleyeceğini göz önünde bulundurmalıdırlar.) ve MSÜ’nün teklifi doğrultusunda

Milli Savunma Bakanlığınca belirlenecek 2020-YKS TYT taban puanı almış olmak

b) Harp Okulları için ÖSYM Başkanlığınca 27 Haziran 2020 tarihinde yapılacak olan 2020-

YKS TYT (2019 YKS TYT sınavına girmiş, 200 ve üzerinde puan almış adaylar, 2020-YKS TYT oturumuna

katılmayabilirler, ancak, MSÜ teklifi doğrultusunda MSB’nin bir taban puan belirleyeceğini göz önünde

bulundurmalıdırlar.) ile 28 Haziran 2020 tarihinde yapılacak 2020-YKS Alan Yeterlilik Testlerine (AYT)

katılmış, 2020-YKS Sayısal ve Eşit Ağırlık Puan türünden MSÜ’nün teklifi doğrultusunda Milli Savunma

Bakanlığınca belirlenmiş taban puan türünü almış olmak,

c) MSB tarafından belirlenecek olan taban puanı alamamış olan adayların, 2’nci seçim

aşamalarına katılmış ve başarılı olmuş olsalar dahi taban puanını alamadıkları okul türü için askeri öğrenci

adaylıkları sonlandırılır.

3

8) Kendisinin, annesinin, babasının, kardeşlerinin ve velisinin;

a) Milli güvenliğe tehdit oluşturduğu tespit edilen yapı, oluşum veya gruplara ya da terör

örgütlerine üyeliği, irtibatı veya iltisakı bulunmamak,

b) Terör örgütleriyle eylem birliği içerisinde olmamış, bu örgütlere yardım etmemiş, kamu

imkân ve kaynaklarını bu örgütleri desteklemeye yönelik kullanmamış ya da kullandırmamış, bu örgütlerin

propagandasını yapmamış olmak,

c) Türk Silahlı Kuvvetlerinin manevi şahsiyetine gölge düşürmemiş ve askerliğin şeref ve

haysiyeti ile bağdaşmayacak fiil ve hareketlerde bulunmamış olmak,

ç) Toplumca tasvip edilmeyen ve uygun görülmeyen kazanç yollarında çalışmamış ve halen

çalışmamakta olmak,

d) Devletin şahsiyetine karşı işlenen suçlar ile basit ve nitelikli zimmet, irtikâp, iftira, rüşvet,

hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, inancı kötüye kullanma, yalan yere tanıklık, yalan yere yemin, cürüm tasnii,

ırza geçmek, sarkıntılık, kız, kadın veya erkek kaçırmak, fuhşiyata tahrik, gayri tabii mukarenet, dolanlı iflas

gibi yüz kızartıcı veya şeref ve haysiyeti kırıcı suçlar ile istimal ve istihlak kaçakçılığı hariç olmak üzere

kaçakçılık, resmî ihale ve alım ve satımlara fesat karıştırma, devlet sırlarını açığa vurma suçlarından birinden

mahkûmiyeti bulunmamak,

e) Yapılacak arşiv araştırması ve güvenlik soruşturması sonucunda şüpheli ya da sakıncalı

halleri bulunmamak,

9) Taksirli suçlar hariç olmak üzere, affa veya zaman aşımına uğramış yahut para cezasına

çevrilmiş veya ertelenmiş hükümlülüklerine ilişkin kayıtları adlî sicilden çıkartılmış olsa bile bir cürümden

hükümlü bulunmamak veya soruşturma altında olmamak,

10) Bir askeri okuldan çıkmış veya çıkarılmamış, sivil okullardan ise çıkarılmamış olmak,

11) Nişanlı, evli, dul, hamile, çocuklu olmamak veya herhangi bir kadınla veya erkekle nikâhsız

olarak birlikte yaşamamak,

12) “Türk Silahlı Kuvvetleri, Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığı Sağlık

Yeteneği Yönetmeliği”nde belirtilen askerî okullara girecek öğrenci adaylarına ilişkin sağlık kriterlerine sahip

olmak,

13) Harp Okulları Kanunu ve Yönetmeliği ile Astsubay Meslek Yüksekokulları Kanunu ve

yönetmeliğinde belirtilen “Giriş Şartlarını” taşımak,

14) Harp Okulları ve Astsubay Meslek Yüksekokulları için yapılacak olan sınav, mülakat ve diğer

seçim işlemleri sonundaki değerlendirme sıralamasında önceden belirlenen kontenjan içinde bulunmak,

15) “Askerî Okullara Alınan Öğrenciler ile Silahlı Kuvvetler Hesabına Fakülte ve Yüksekokullarda

Okuyan Öğrenciler İçin Yüklenme Senedi Düzenlenmesine ve Bu Okullardan Çeşitli Sebeplerle Ayrılacak

Öğrencilere veya Kefillerine Ödettirilecek Tazminata Dair Yönetmelik”te belirtilen yüklenme ve kefalet

senetlerini düzenlemek,

16) İlgili askeri okulda katıldıkları intibak eğitimini başarılı bir şekilde tamamlamak,

msü 2021 başvuru tarihi

CEVAP VER

Lütfen yorumunuzu giriniz!
Lütfen isminizi buraya giriniz